ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Наемане на парцели на територията на къмпинг ЧЕРНОМОРЕЦ.

В къмпинг ЧЕРНОМОРЕЦ можете да наемете парцел за цял сезон. За летен сезон се счита периода от: 01.06.2020 г. до 31.10.2020 г. Парцелите за каравани на територията на къмпинга са разделени в три линии - първа линия, втора линия и трета линия.

I-ва линия: 5000 лв за цял сезон ( 2020 г. )
II-ра линия: 4500 лв за цял сезон ( 2020 г. )
III-та линия: 4000 лв за цял сезон ( 2020 г. )

ЦЕНИТЕ ВКЛЮЧВАТ:
- туристически данък;
- застраховка;
- достъп за едно превозно средство в къмпинга;
- сметоизвозване.

ЦЕНИТЕ НЕ ВКЛЮЧВАТ:
- Електрическо захранване. Всеки парцел разполага с индивидуален електромер. Заплаща се използваният ток, по цени на EVN, гр. Бургас.
- Водоснабдяване. Всеки парцел разполага с индивидуален водомер. Заплаща се използваното количество вода, по цени на ВиК, гр. Бургас.
- Използване на чадъри и шезлонги на плажа. Цената се заплаща както следва: Чадър - 6 лв / ден, Шезлонг - 6 лв / ден.

Няма лимит за броя на лицата, настанени в един парцел. За всяко лице, следва да бъде направена регистрация на рецепция, което изисква предоставяне на лични данни.

За валидна се счита резервация, която е направена през системата на сайта www.chernomorets.eu, за която има потвърждение от страна на “СЪНРАЙЗ БЛУ ЛАГУН“ ООД и за която има заплатено капаро.

За да бъде валидна резервацията Ви, следва да бъде заплатена сума в размер на 30% от общата сума. Плащането трябва да бъде извършено до три ( 3 ) работни дни, след като служител на “СЪНРАЙЗ БЛУ ЛАГУН“ ООД потвърди, че мястото, което клиентът желае е свободно и може да бъде наето.

Тридесет (30) дни след заплащането на капарото, клиентът е длъжен да заплати остатъка от 70% от сумата, дължима за наем.

Плащането на сумата за резервация, както и доплащането до пълния размер на таксата се осъществява само по банков път. Данните за заплащане при наемане на парцел в къмпинг ЧЕРНОМОРЕЦ са:

INFO HERE

Какво е РАЗРЕШЕНО и какво е ЗАБРАНЕНО на територията на къмпинг ЧЕРНОМОРЕЦ?

Да! В къмпинга се допускат домашни любимци ( кучета ), които следва да имат валиден паспорт и ваксини. Кучетата НЯМАТ право да се разхождат свободно в общите територии на къмпинга. При преминаване на общи територии, кучетата трябва задължително да бъдат на повод и с наморник за породите, над 15 кг. Отговорността за домашния любимец е изцяло на стопаните. При нарушение на горепосочените указания, се дължи санкция, според общите правила на къмпинга.

BBQ и скари, могат да бъдат използвани само на територията на наетия парцел. Строго забранено е паленето на открит огън, пускането на летящи фенери и използването на пиротехника на територията на къмпинга.

НЕ! Не се допускат палатки и мобилни къщи на територията на къмпинга, в това число и на наетия парцел.ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на Къмпинг Черноморец

I. Приложими Oбщи условия

1. Настоящите Общи условия се прилагат по отношение на правата и задълженията, възникнали между дружеството и всички физически и юридически лица, на които се отдават под наем места за разполагане на каравани за ваканционно настаняване, техните гости и посетители, на територията на Къмпинг Черноморец.

2. Изключения от тях могат да бъдат уговаряни между „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД и лица, наели места на територията на Къмпинг Черноморец само с допълнително споразумение.

3. Настоящите Общите условия за ползване на Къмпинг Черноморец и приложения към тях Правилник за вътрешния ред могат да бъдат едностранно изменяни от „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД. Дружеството публикува всички новоприети и действащи към съответния момент актуализирани Общи условия и обявява на електронния си сайт промените, които извършва в тях.II. Цени

1. Цените за ползване на наетите места се определят на основание избрана линия, съгласно схема, публикувана на електронния сайт на Къмпинг ЧЕРНОМОРЕЦ и са за период: Летен сезон 2020 от 01.06.2020 г. до 31.10.2020 г.
I-ва линия: 5000 лв за цял сезон (2020 г.)
II-ра линия: 4500 лв за цял сезон (2020 г.)
III-та линия: 4000 лв за цял сезон (2020 г.)


2. Цените включват:
- туристически данък;
- застраховка;
- достъп и паркинг за едно превозно средство в къмпинга;
- сметоизвозване;
- осигурено електрическо захранване;
- водоснабдяване и канализация;
- видео-наблюдение и охрана;В цената НЕ са включени:
- Разходи за консумирана електроенергия. Всички места разполагат с индивидуален електромер. Заплащанетоза използваното електричество по време на престоя, за съответния сезон се извършва ежемесечно.
- Разходи за консумирана вода. Всеки парцел разполага с индивидуален водомер. Заплащането за използваното количество вода е ежемесечно.
- Използване на чадъри и шезлонги на плажа. Цената за тях се заплаща допълнително на цени, както следва: Чадър - 6 лв / ден, Шезлонг - 6 лв / ден.
- Охрана и такса паркинг на превозното средство.
До следващ Летен сезон охрана и такса паркинг се осигурява срещу допълнително заплащане от 350 лв. на година. Заявяването на услугата се извършва най- късно до един месец преди изтичането на Летния сезон. В случай, че няма заплащане съпровождащо заявлението извършено по банков път или по друг начин до 31.09.2020 г., се приема, че гостите на къмпинга са се отказали от ползването на наетото от тях място извън Летния сезон и следва да го освободят незабавно към датата на изтичането му.
- Собствениците на каравани задължително сключват застраховка Имущество покриваща основни рискове за превозното средство за срока на престоя на караваната в периода след изтичането на Летния сезон.III. Условия за резервация и плащане на наемната цена:

1. Къмпинг Черноморец приема резервации, направени от лица навършили 18 години. Къмпинг Черноморец запазва правото си да отказва резервации без да е необходимо да посочва причини за това.

2. За валидна се счита резервация, която е направена на място на територията на къмпинга или предварителна резервация през системата на сайта www.chernomorets.eu, за която има потвърждение от страна на “СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД и за която има заплатено капаро. За да бъде валидна резервацията, следва да бъде заплатена сума в размер на 30% от общата сума от лицето от чието име е направена. Плащането се дължи до три ( 3 ) работни дни, след като служител на “СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД потвърди, че мястото, което се желае е свободно и може да бъде наето. Остатъкът от 70% от сумата, дължима за наем се дължи от заявителя на резервацията до 30 дни след заплащането на капарото. Във всички случаи,пълното и окончателното плащане на наемната цена се дължи най - късно до датата, обявена в настоящите Общи условия, като начало на Летния сезон.

3. В случай на анулиране на резервацията, сумата от авансовото плащане се връща само при условие, че волеизявление за анулирането е изпратено до СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД до 14 /четиринадесет/ дни след заплащане на капарото.

4. В случай на анулиране на резервация за ползване на къмпинга за един сезон, след този срок, “СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД задържа 100% от авансово платената сума.

5. Заплащането на капарото (30%) и остатъкът от сумата (70%) се извършва само по банков път по следната БАНКОВА СМЕТКА.
БАНКА: Интернешънъл Асет Банк АД
IBAN: BG43 IABG 7432 1000 4519 01
BIC: IABGBGSF
ПОЛУЧАТЕЛ: Сънрайс Блу Лагун ООД

6. При резервиране на място и плащане на капаро по банков път, в основанието за плащане следва да бъде посочен номер на резервацията, както и името на лицето, на което е направена резервацията.

7. Осъществяването и заплащането на резервация означава, че всеки гост, заявен в нея е запознат и съгласен с Общите условия, Политиката за защита на лични данни и Правилника за вътрешния ред на къмпинг ЧЕРНОМОРЕЦ, които са достъпни на адрес: www.chernomorets.eu/obshti-uslovia.html и http://www.chernomorets.eu/pravilnik.html

8. В случай че мястото за разполагане на каравана се наема за повече от един Летен сезон, то годишната наемна цена за следващия сезон се дължи в срок до 31-ви декември на съответната календарна година.

9. „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД определя цената за всеки следващ сезон до края на октомври на текущата година в съответствие с пазарните цени, за което се ангажира да уведомява писмено по имейл или по поща лицата вече наели места. При ненаредено плащане до 31-ви декември текущата година от наемателите, сключили дългосрочен договор, договорът за наем на място за разполагане на каравана в къмпинга, ще се счита за незабавно прекратен. Мястото ще бъде освободено за отдаване под наем на трети лица, а клиентът се задължава да го освободи в разумен срок.IV. Достъп с автомобили и условия за паркирането им в Къмпинг Черноморец

1. Наемателите на места и гости на Къмпинг Черноморец имат право да разположат караваната си на избрано в резервацията, направена от тях, място. Разполагането на каравани и допълнителни съоръжения се извършва в срок до 1-ви юни текуща година.

2. Всяко лице наемател на място за разполагане на каравана в Къмпинг Черноморец има право на безплатен достъп и право на ползване на закрито паркомясто за един автомобил, за което получава индивидуален пропуск с чип, към момента на посрещането му от служител на къмпинга.

3. При резервация следва да се посочи модел, марка и рег.номер на автомобила, който ще ползва право на безплатен достъп. Смяната/замяната на автомобила, ползващ безплатен достъп, с друг, без за това да бъде уведомен управителя на Къмпинг Черноморец, води до право да се откаже достъп на новия, заменен автомобил.

4. За всеки втори, трети и т.н. автомобил, при наличие на паркоместа, лицата заплащат такса, в размер на 10 лв/ден и получават чип за достъп за съответния платен период.

Срещу всеки получен чип за достъп, паркиралите лица заплащат депозит от 10 лв, който се възстановяват при връщане на чипа на служител на къмпинга.

6. Гостуващите туристи, заявени на рецепцията на Къмпинга са длъжни да заплащат всички услуги за престоя си в къмпинга преди настаняването си, съответно преди ползването на избраните услуги.V. Забрана за пренаемане на наети места в Къмпинг Черноморец

1. Гостите на къмпинг Черноморец, с резервация, наели избрано от тях място, нямат право да го преотдават под наем и да преотстъпват държането и ползването на услугите на Къмпинг Черноморец на трети лица, които не са регистрирани като гости към момента на резервацията или при пристигането си на рецепцията на Къмпинг Черноморец.

2. За регистрирани по надлежния ред от къмпинга, ще се считат всички лица – гостуващи и посетители, предоставили документ за самоличност или лични данни, съгласно изискванията на законодателството на Република България за регистриране на лица в местата за настаняване за краткотраен отдих. Всички нерегистрирани по надлежния ред лица, пребиваващи в място за разполагане на каравана или общи части на Къмпинг Черноморец, ще се считат за нарушители. Последиците при констатирано нарушение в даден парцел ще са за лицето, вв мястото, на което са установени нарушенията. Нарушението ще се счита за неизпълнение на Общите условия, водещо до право „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД да прекрати предсрочно наемното правоотношение на наелия мястото гост на Къмпинга.

3. След прекратяване на наемното правоотношение, правата на наемателя, в това число на пребиваващите и гостуващи туристи, да държат и ползват наетата площ отпадат автоматично занапред. Достъпът им може да бъде ограничен, считано от датата на уведомлението за едностранно прекратяване на наемния договор, като платените вече суми за съответния сезон не се възстановяват. Задържането им представлява прихващане на сумата за дължима неустойка, поради неизпълнението на договорните задължения. Уведомлението за предсрочно прекратяване на договора се поставя/залепя на съоръжението, ползвано от къмпингуващия. Във връзка с горното, със запознаването на Общите условия и Правилника за вътрешния ред пребиваващите и гостуващите туристи, декларират своето съгласие и не възразяват срещу правото на „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД да изведе извън района на Къмпинга караваната на лицето, наело парцел, в който е пребивавал нарушителя. С оглед даденото/декларирано съгласие за упражняване на това право от страна на Къмпинга, поведението на неговите служителите и/или наети лица не може да бъде прието като проява на самоуправство.VI. Допълнителни условия за ползване на къмпинг Черноморец

1. Наемател на място за разполагане на каравана в къмпинга може да ползва, наетото място, само като място за почивка и за туристическо настаняване.

2. Служителите на Къмпинг Черноморец са задължени да осигуряват спокойното и безпрепятствено ползване на избраното от посетителите и наето, съгласно схемата на къмпинга, място.

3. Служителите на Къмпинг Черноморец имат право на достъп до мястото за площадка на каравана само с оглед проверка за идентификация на посетителите по време на престоя им. При поискване всеки посетител е длъжен, да предостави документ за самоличност на проверяващия представител на къмпинга, с оглед сравнение с легитимацията му за престоя, представена на рецепция при настаняване.

4. Всички лица под 18 години могат да бъдат настанени в КЪМПИНГ ЧЕРНОМОРЕЦ, само ако са придружени от родител/ попечител или настойник или ако пребивават с друго лице с изрично съгласие на техния законен представител.

5. В Къмпинга се допускат домашни любимци без допълнителна такса, кучетата следва да имат валиден паспорт и ваксини. Кучетата НЯМАТ право да се разхождат свободно в общите територии на къмпинга. При преминаване на общи територии, кучетата трябва задължително да бъдат на повод и с намордник, ако са от породите достигащи над 15 кг. Отговорността за домашния любимец е изцяло на стопаните му. При нарушение на горепосочените указания, се налага санкция, съгласно Правилата на вътрешния ред на къмпинга.

6. Наемателите на места в Къмпинг Черноморец, техните гости и посетители следва да се настаняват в присъствието на служител на Къмпинг ЧЕРНОМОРЕЦ.

7. Наемателите на места в Къмпинг Черноморец, техните гости и посетители разполагат караваната или кемпера и личните си вещи само в очертанията на парцела, избран от тях, съгласно публикуваната схема на разположението на всяка каравана на електронния сайт на Къмпинг ЧЕРНОМОРЕЦ. При ползване на парцела извън наличната схема и при разполагане на вещи извън размерите му, гостът или посетителят е длъжен да преорганизира за собствена сметка оборудването си и да премести съоръженията си. При отказ да бъде оказано дължимото съдействие се налагат санкциите, посочени в Правилника за вътрешния ред , до отстраняване на проблема.

8. На територията на Къмпинг Черноморец не се допуска разполагането на палатки и мобилни къщи.VII. Отговорност и Force majeure

1. „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД носи отговорността за поддръжката на общите части в къмпинга и за подготовката на терените за разполагане на каравани. Тя е ангажимент на служителите на къмпинга и се извършва в началото на всеки летен сезон.

2. В случай на невъзможност да се ползва наетото за разполагане на каравана и предплатено място поради вина на „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД, дружеството възстановява наемната цена или сумата съответстваща пропорционално на наем за периода, за който не е осигурено ползване на къмпинга, в едноседмичен срок, заедно с неустойка за неизпълнение в размер на 10 % от дължимата част от наемната цена.

3. „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ООД не носи отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди на къмпингуващите посетители, регистрирани, като гости на Къмпинг Черноморец, причинени от аварии, свързани с прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването, причина за което имат трети лица. 3. „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ООД не носи отговорност в случай на невъзможност да се ползва услугата, която предоставя и при нанесени имуществени и неимуществени вреди поради природни стихии, бедствия, бури, силен вятър, дъжд и др.

4. „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ООД не носи отговорност за забравени, изгубени или откраднати оставени без надзор вещи на територията на къмпинга.VIII. Уреждане на претенции

1. В случай на оплаквания и претенции от гостите на Къмпинг Черноморец, въпреки грижата на добрия стопанин, полагана от „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД, същите се приемат на рецепцията на къмпинга. Страните полагат усилия да уредят доброволно споровете помежду си.

2. „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД дължи отговор по отправените към него жалби и оплаквания най-късно в двуседмичен срок.IX. Приложимо право и компетентен съд

1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Общи условия и Правилника, представляващ неразделна част от тях, ще бъдат решавани, чрез водене на преговори, а при липса на възможност за постигане на споразумение от компетентния български съд.

2. За неуредените с настоящите Общи условия и Правилника, представляващ неразделна част от тях, въпроси, се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.