ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

1. На територията на Къмпинга не се допуска разполагането на палатки и кемпери.

2. Достъпът на посетителите до къмпинга е възможен с предварителна регистрация на рецепция.

3. Всички нерегистрирани по надлежния ред лица, пребиваващи в място за разполагане на каравани и/или съоръжения, или общи части на Къмпинг Черноморец, ще се считат за нарушители и служители на Къмпинга имат право да ги изведат принудително от територията на Къмпинга.

4. С цел опазването на имуществото на всеки един от наемателите, абсолютно се забранява ползването на съседни терени и на нарушителите ще бъде търсена отговорност. При нанесени щети върху съседни терени и разположените в тях каравани, допълнителни съоръжения и оборудване, нарушителят отстранява щетите за своя сметка.

5. Наематели на отделни места за разполагане на каравани и/или съоръжения на Къмпинг Черноморец, имат право на безплатен достъп за един автомобил.

6. Забранено е паркирането на превозни средства върху зелените площи и на места, различни от указаните за паркиране.

7. Празните пространства между караваните се използват само за товарене и разтоварване на багаж, след което автомобилите трябва да бъдат преместени на определените за паркинг места.

8. Забранява се управлението на АТВ-та и кросови мотори на територията на къмпинга.

9. Придвижването в района на къмпинга с МПС става със скорост не по-висока от 10 км/ч. На нарушителите ръководството на къмпинга има право да откаже достъп с МПС-то.

10. С цел осигуряване на спокойствието на пребиваващите в къмпинга, забранява се влизането и излизането на територия на къмпинга с МПС-та от 00:00 вечерта до 8:00 сутринта, освен в наложителни и извънредни случаи.В случай, че желаете да излезете от къмпинга между 00:00 и 08:00 ч., трябва да паркирате автомобила си предварително извън бариерата.

11.Всички къмпингуващи с каравани са длъжни да използват изправни, заземени и занулени електрически уреди и свързващи кабели.

12. BBQ и скари, могат да бъдат използвани само на територията на наетия парцел. Строго забранено е паленето на открит огън, пускането на летящи фенери и използването на пиротехника на територията на къмпинга.

13. Забранява се повреждането, разместването и унищожаването на обозначителни знаци и информационни табели, пътни знаци, осветителни тела, контейнери, кошчета за смет и др. При нанесени щети, щетите се отстраняват за сметка нарушителя.

14. Забранява се повреждането, изсичането и изкореняването на дървета, храсти и друга растителност.

15. Моля, грижете се за спокойствието в къмпинга, не причинявайте шум в часовете за пазене на тишина на територията на Къмпинга през времето от 14:00 до 16:00 и 23:00 до 9:00 часа.

16. Домашните любимци са добре дошли в къмпинга, но нямат право да се разхождат свободно в общите територии на къмпинга. При преминаване на общи територии, кучетата трябва задължително да бъдат на повод и с намордник за породите над 15 кг. и/или по-агресивни породи. Задължително трябва да се почиства след тях и не е позволено да се къпят в морето на места, където има плажуващи. При оплаквания от съседи или други гости на къмпинга, може да бъде изискано тяхното извеждане от територията на Къмпинга.

17. За всяко неспазване разпоредбите на Правилника за вътрешния ред и Общите условия на “Къмпинг Черноморец, нарушителят дължи на Къмпинга заплащане на парична санкция, която според нарушението/неизпълнението може да бъде в размер от 200 до 2 000 лева. Нарушението се установява с протокол от служители на Къмпинга. Протоколът се предявява на нарушителя или поставя на съоръжението, поставено върху наетия парцел. Паричното вземане е автоматично изискуемо, считано от деня на съставяне на протокола за констатираното нарушение.

18. Всяко повторно неизпълнение на задълженията и нарушение на правилата и задължения, предвидени в Правилника за вътрешния ред и Общите условия на “Къмпинг Черноморец”, е основание за едностранно, предсрочно прекратяване на наемното правоотношение без право на възстановяване на наемната цена. След прекратяване на наемното правоотношение, правата на наемателя, в това число пребиваващи и гостуващи посетители, да държат и ползват наетото място, така също и съоръженията върху тях, отпадат автоматично занапред. Във връзка с горното, със запознаването на Общите условия и Правилника за вътрешния ред, наемателите, техните гости и посетители, декларират своето съгласие и не възразяват срещу правото на „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД да изведе извън района на Къмпинга караваната и/или съоръженията . С оглед даденото/декларирано съгласие за упражняване на това право от страна на Къмпинга, поведението на неговите служителите и/или наети лица не може да бъде прието за самоуправни действия, а представлява такова по тяхното предотвратяване.

19. След запознаването с Правилника за вътрешния ред, наемателите, техните гости и посетители, пребиваващите на територията на Къмпинга се задължават да спазват неговите разпоредби, като декларират съгласие за прилагане на предвидените в него правила.

Къмпинг Черноморец си запазва правото да променя Общите условия и Правилника за вътрешния ред.