ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Наемане на парцели на територията на къмпинг ЧЕРНОМОРЕЦ.

В къмпинг ЧЕРНОМОРЕЦ можете да наемете парцел за цял сезон. За летен сезон се счита периода от: 01.06.2022 г. до 01.10.2022 г. Парцелите за каравани на територията на къмпинга са разделени в три линии - първа линия, втора линия и трета линия. Очаквайте скоро цените за предстоящия летен сезон 2022 г.

Зона Тераси Де Лукс: 9900 лв за цял сезон ( 2023 г. )
Village Зона: 9000 лв за цял сезон ( 2023 г. )
I-ва линия: 9000 лв за цял сезон ( 2023 г. )
II-ра линия: 8400 лв за цял сезон ( 2023 г. )
III-та линия: 7800 лв за цял сезон ( 2023 г. )

ЦЕНИТЕ ВКЛЮЧВАТ:
- туристически данък;
- застраховка;
- достъп за едно превозно средство в къмпинга;
- сметоизвозване.

ЦЕНИТЕ НЕ ВКЛЮЧВАТ:
- Електрическо захранване. Всеки парцел разполага с индивидуален електромер. Заплаща се използваният ток, по цени на EVN, гр. Бургас.
- Водоснабдяване. Всеки парцел разполага с индивидуален водомер. Заплаща се използваното количество вода, по цени на ВиК, гр. Бургас.
- Използване на чадъри и шезлонги на плажа. Цената се заплаща както следва: Чадър - 3 лв / ден, Шезлонг - 3 лв / ден.

Няма лимит за броя на лицата, настанени в един парцел. За всяко лице, следва да бъде направена регистрация на рецепция, което изисква предоставяне на лични данни.

За валидна се счита резервация, която е направена през системата на сайта www.chernomorets.eu, за която има потвърждение от страна на “СЪНРАЙЗ БЛУ ЛАГУН“ ООД и за която има заплатено капаро.

За да бъде валидна резервацията Ви, следва да бъде заплатена сума в размер на 30% от общата сума. Плащането трябва да бъде извършено до три ( 3 ) работни дни, след като служител на “СЪНРАЙЗ БЛУ ЛАГУН“ ООД потвърди, че мястото, което клиентът желае е свободно и може да бъде наето.

Тридесет (30) дни след заплащането на капарото, клиентът е длъжен да заплати остатъка от 70% от сумата, дължима за наем.

Плащането на сумата за резервация, както и доплащането до пълния размер на таксата се осъществява само по банков път. Данните за заплащане при наемане на парцел в къмпинг ЧЕРНОМОРЕЦ са:

БАНКОВА СМЕТКА:
БАНКА: ИНВЕСТБАНК АД
IBAN: BG80 IORT 8048 1092 568900
BIC: IORTBGSF
ПОЛУЧАТЕЛ: “СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД

Какво е РАЗРЕШЕНО и какво е ЗАБРАНЕНО на територията на къмпинг ЧЕРНОМОРЕЦ?

Да! В къмпинга се допускат домашни любимци ( кучета ), които следва да имат валиден паспорт и ваксини. Кучетата НЯМАТ право да се разхождат свободно в общите територии на къмпинга. При преминаване на общи територии, кучетата трябва задължително да бъдат на повод и с наморник за породите, над 15 кг. Отговорността за домашния любимец е изцяло на стопаните. При нарушение на горепосочените указания, се дължи санкция, според общите правила на къмпинга.

BBQ и скари, могат да бъдат използвани само на територията на наетия парцел. Строго забранено е паленето на открит огън, пускането на летящи фенери и използването на пиротехника на територията на къмпинга.

НЕ! Не се допускат палатки на територията на къмпинга, в това число и на наетия парцел. Възможно е поставянето на мобилни къщи и контейнери на територията на наетия парцел.ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на Къмпинг Черноморец

Тук можете да изтеглите актуалния, рамков Договор за наемане на къмпинг място в Еко Къмпинг "ЧЕРНОМОРЕЦ".
Моля, запознайте се с всички точки и клаузи в договора предварително и преди подписването му.


ИЗТЕГЛИ ДОГОВОРАI. Приложими Oбщи условия

1. Настоящите Общи условия се прилагат по отношение на правата и задълженията, възникнали между дружеството и всички физически и юридически лица, на които се отдават места под наем за разполагане на каравани и съоръжения за ваканционно настаняване (по- надолу в текста наричани за краткост “места”), техните гости и посетители, на територията на “Къмпинг Черноморец” (по-надолу в текста наричани за краткост “Къмпинг”)

2. Изключения от тях могат да бъдат уговаряни между „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД и лица, наели места на територията нa “Къмпинг Черноморец” само с допълнително споразумение.

3. Настоящите Общите условия за ползване на “Къмпинг Черноморец” и приложения към тях Правилник за вътрешния ред могат да бъдат едностранно изменяни от „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД. Дружеството публикува всички новоприети и действащи към съответния момент актуализирани Общи условия и промени които извършва в тях, на електронния си сайт на Къмпинг “Черноморец” - http://chernomorets.eu

II. Цени

1.Цените за ползване на наетите места се определят съгласно схема, публикувана на електронния сайт на Къмпинга и са за период: Летен сезон 2023 от 01.06.2023 г.- 01.10.2024 г. Парцелите са с индивидуална квадратура между 70 и 200 кв.м.

1.1. Нова зона Тераси Де Лукс - 9900 лв (двет хиляди и деветстотин лева) за цял сезон (2023 г.)
1.2. Зона Вилидж - 9000 лв (двет хиляди лева) за цял сезон (2023 г.)
1.3. Първа линия - 9000 лв (двет хиляди лева) за цял сезон (2023 г.)
1.4. Втора линия - 8400 лв (осем хиляди и четиристотин лева) за цял сезон (2023 г.)
1.5. Трета линия - 7800 лв (седем хиляди и осемстотин лева) за цял сезон (2023 г.)

2. През периода есен-пролет, извън датите на посочения като Летен сезон, се предлага отделна услуга за такса паркинг , включваща охрана, видео-наблюдение и ежемесечен външен оглед на съоръженията в наетото място. Стойността на услугата за целия период се обявява преди началото на всеки сезон. Заявяването на услугата се извършва най- късно до един месец преди изтичането на Летния сезон. В случай, че няма заплащане съпровождащо заявлението, извършено по банков път или по друг начин до 01.09.2022 г., се приема, че наемателите на местата са се отказали от ползването на наетото от тях място извън Летния сезон и следва да го освободят незабавно след датата на изтичането му.

2.1 Такса паркинг – 700лв (седемстотин лева) за есен-пролет 2022г.-2023г.

3. Цените включват:
- туристически данък;
- ДДС;
- местни данъци и такси и такса смет;
- подготовката на местата за разполагане на каравани;
- достъп и паркинг за едно превозно средство в къмпинга;
- сметоизвозване на битови отпадъци;
- почистване и поддръжка на обща територия и съоръжения за общо ползване;
- обезпаразитяване на общата територия;
- електрическо захранване на всяко отделно място;
- монтиран индивидуален електромер;
- водоснабдяване и канализация с изводи до всяко отделно място;
- монтиран индивидуален водомер;
- разходи за електроенергия и водоснабдяване на съоръжения за общо ползване и общата територия;
- видео-наблюдение и охрана;
- Изградена оптична мрежа до всяко едно място;

4. В цената НЕ са включени:
- Разходи за консумирана от електроенергия - всички места разполагат с индивидуални електромери по които се отчита изразходваната от наемателите електроенергия. Заплащането за използваната електроенергия по време на престоя, за съответния сезон се извършва ежемесечно, по банковата сметка на „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД или на рецепцията на Къмпинга, след предоставяне от страна на оторизирани представители на дружество, протокол от засечените подотчетни електромери и фактура за пре-фактурирана използвана електроенергия изготвена на базата на снетите показания и фактура издадена от доставчика на електроенергия.
- Разходи за консумирана вода - всички места разполагат с индивидуални водомери по които се отчита изразходваната от наемателите вода. Заплащането за използваното количество вода се извършва ежемесечно по банковата сметка на „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД или на рецепцията на Къмпинга , след предоставяне от страна на оторизирани представители на дружество, протокол от засечените водомери и фактура за префактурирана използвана вода изготвена на базата на снетите показания и фактура издадена от “Водоснабдяване и Канализация” ЕАД Бургас.
- Използване на шатри, чадъри и шезлонги на плажа.
- Използване на шатри, чадъри и шезлонги на лагуна – Бохо бар.
- Оборудване и месечни такси за оптичен интернет и телевизия.
- Собствениците на каравани и съоръжения , задължително сключват застраховка Имущество покриваща основни рискове за превозното средство за срока на престоя.

III. Условия за резервация и плащане на наемната цена:

1. “СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД приема резервации, направени от лица навършили 18 години. Дружеството запазва правото си да отказва резервации без да е необходимо да посочва причини за това.

2.За валидна се счита резервация за мястото което се желае и е свободно и може да бъде наето, която е направена на рецепцията на къмпинга или предварителна резервация през системата на сайта www.chernomorets.eu, за която има потвърждение от страна на “СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД и за която има заплатено капаро в размер на 50 (петдесет) % от общата сума на наема за съответния сезон. Остатъкът от 50 (петдесет) %) от сумата, дължима за наем се заплаща от наемателя до 1 (един) месец след заплащането на капарото.

3. При ненаредено плащане в обявените срокове, договорът за наем ще бъде едностранно прекратен. Внесеното капаро по договора остава в полза на “СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД

4. Заплащането на авансовото плащане на наема в размер на 50 (петдесет) % и остатъкът от сумата в размер на 50 (петдесет) % се извършва само по банков път по следната БАНКОВА

СМЕТКА:
БАНКА: ИНВЕСТБАНК АД
IBAN: BG80 IORT 8048 1092 568900
BIC: IORTBGSF
ПОЛУЧАТЕЛ: “СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД

5. При извършване на плащането на наемната цена по банков път, в основанието за плащане следва да бъде посочен номер на наетото място съгласно схемата публикувана на сайта на Къмпинга www.chernomorets.eu , както и името на лицето, на което е направена резервацията и/или сключен договор за наем.

6. Осъществяването и заплащането на резервация, както и подписването на договора за наем, означава, че всеки наемател, е запознат и съгласен с Общите условия, Политиката за защита на лични данни и Правилника за вътрешния ред на Къмпинга които са достъпни на адрес: www.chernomorets.eu/obshti-uslovia.html и www.chernomorets.eu/pravilnik.html

7. В случай че мястото се наема за повече от един Летен сезон, то годишната наемна цена за следващия сезон се дължи авансово в срок до 01-ви октомври в текущата календарна година.

8. „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД определя цената за всеки следващ сезон до края на август на текущата година в съответствие с пазарните цени, закоето се ангажира своевременно да бъдат обявени на сайта. При ненаредено плащане до 01-ви октомври в текущата година от наемателите, сключили дългосрочен договор, договорът за наем ,ще се счита за незабавно прекратен. Мястото ще бъде освободено за отдаване под наем на трети лица, а клиентът се задължава да го освободи в разумен срок.

IV. Разполагане на каравани, допълнителни съоръжения и оборудване

1.Наемателите на местата в Къмпинга имат право да разположат каравана и/или съоръжения за отдих на избрано в резервацията, направена от тях, място. Разполагането на каравани и съоръжения се извършва в срок до датата обявена в настоящите Общи условия, като начало на Летния сезон.

2.Каравани,съоръжения и оборудване в наетите места, се изграждат/разполагат, само след изричното предварително съгласуване с ръководството на Къмпинга.

3.Наемателите на места в Къмпинга, могат да разполагат караваната, съоръженията и личните си вещи само в очертанията на парцела, избран от тях, съгласно публикуваната схема на електронния сайт на Къмпинга. При ползване на парцела извън наличната схема и при разполагане на вещи извън размерите му, наемателят гостът или посетителят е длъжен да преорганизира за собствена сметка оборудването си и да премести съоръженията си. При отказ да бъде оказано дължимото съдействие се налагат санкциите, посочени в Правилника за вътрешния ред , до отстраняване на проблема.

4. На територията на Къмпинга не се допуска разполагането на палатки.

5.Преди напускане, всеки наемател на място в къмпинга е длъжен да почисти парцела, който освобождава.

6.Ако в срок до седем дни, след изтичане крайния срок на престоя, парцелът не бъде освободен, ръководството има право принудително да изведе извън района на къмпинга караваната и/или съоръженията разположени в мястото. В този случай „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД не носи отговорност за евентуално причинените неумишлено вреди. С приемането на Общите условия и Правилника за вътрешния ред, наемателя, наел парцел, декларира своето съгласие и не възразява срещу правото на „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД да изведе извън района на Къмпинга караваната и/или съоръженията .

V. Достъп с автомобили и условия за паркирането им в Къмпинг Черноморец

1.Всяко лице наемател на място в Къмпинга има право на безплатен достъп и право на ползване на паркомясто за един автомобил.

2.Преди началото на Летния сезон, наемателите следва да уведомят ръководството на Къмпинга за модела, марка и рег.номер на автомобила, който ще ползва право на безплатен достъп. Смяната/замяната на автомобила, ползващ безплатен достъп, с друг, без за това да бъде уведомено ръководството на Къмпинга, води до право да се откаже достъп на новия, заменен автомобил.

VI.Допълнителни условия за ползване на “Къмпинг Черноморец”

1. Наемател на място в къмпинга може да ползва, наетото място, само като място за почивка и за туристическо настаняване.

2.Наемателите на места в Къмпинга, нямат право да преотстъпват държането и ползването на услугите на Къмпинга, включително и да преотдават под наем за временно или постоянно настаняване в собствените си каравани и/или съоръжения, на трети лица, без изричното съгласие на ръководството на Къмпинга.

3.С оглед изискванията за настаняване в туристическите обекти, включително и Къмпингите, наемателите са задължават да предоставят на ръководството на Къмпинга, информация необходима за регистрация на всички лица, които се настаняват в наетото от тях място

4.За регистрирани по надлежния ред в къмпинга, ще се считат всички лица – гостуващи и посетители, предоставили документ за самоличност, съгласно изискванията на законодателството на Република България за регистриране на лица в местата за настаняване за краткотраен отдих. Всички нерегистрирани по надлежния ред лица, пребиваващи в място за разполагане на каравана и/или съоръженията ,или общи части на Къмпинга, ще се считат за нарушители. Последиците при констатирано нарушение в даден парцел ще са за лицето, в мястото, на което са установени нарушенията. Нарушението ще се счита за неизпълнение на Общите условия, водещо до право „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД да прекрати предсрочно наемните правоотношения.

5.Наемателите носят отговорност за деяния и щети, които евентуално ще нанесат техните гости.

6.При предсрочно прекратяване на наемното правоотношение, по вина на наемателите, правата на наемателите, в това число на гостуващите , да държат и ползват наетата площ отпадат автоматично занапред. Достъпът им може да бъде ограничен, считано от датата на уведомлението за едностранно прекратяване на наемния договор, като платените вече суми за съответния сезон не се възстановяват. Задържането им представлява прихващане на сумата за дължима неустойка, поради неизпълнението на договорните задължения. Уведомлението за предсрочно прекратяване на договора се поставя/залепя на съоръжението, ползвано от наемателя. Във връзка с горното, със запознаването на Общите условия и Правилника за вътрешния ред наемателите, техни гости и посетители, декларират своето съгласие и не възразяват срещу правото на „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД да изведе извън района на Къмпинга караваната и/или съоръжението на лицето, наело парцел, в който е пребивавал нарушителя. С оглед даденото/декларирано съгласие за упражняване на това право от страна на Къмпинга, поведението на неговите служителите и/или наети лица не може да бъде прието като проява на самоуправство.

7.Всички лица под 18 години могат да бъдат настанени в Къмпинга, само ако са придружени от родител/ попечител или настойник или ако пребивават с друго лице с изрично съгласие на техния законен представител.

8.Служителите на Къмпинга, са задължени да осигуряват спокойното и безпрепятствено ползване на наетото място.

9.Служителите на Къмпинга имат право на достъп до мястото и разположените в него съоръжения само с оглед проверка за идентификация на посетителите по време на престоя им.

10.В Къмпинга се допускат домашни любимци без допълнителна такса, кучетата следва да имат валиден паспорт и ваксини. Кучетата нямат право да се разхождат свободно в общите територии на къмпинга. При преминаване на общи територии, кучетата трябва задължително да бъдат на повод и с намордник за породите над 15 кг. и/или по-агресивни породи. Задължително трябва да се почиства след тях и не е позволено да се къпят в морето на места, където има плажуващи. При оплаквания от съседи или други гости на къмпинга, може да бъде изискано тяхното извеждане от територията на Къмпинга. Отговорността за домашния любимец е изцяло на стопаните му. При нарушение на горепосочените указания, се налага санкция, съгласно Правилата на вътрешния ред на къмпинга.

11.Всички мероприятия по инициатива на наемателите и техните гости са възможни едиствено със предварително разрешение на ръководството на Къмпинга

VII. Отговорност и Force majeure

1. „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД носи отговорността за поддръжката на общите части и общите съоръжения в къмпинга и за подготовката на терените за разполагане на каравани.

2. В случай на невъзможност да се ползва наетото за разполагане на каравана и предплатено място поради вина на „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД, дружеството възстановява наемната цена или сумата съответстваща пропорционално на наем за периода, за който не е осигурено ползване на къмпинга, в едноседмичен срок, заедно с неустойка за неизпълнение в размер на 10 % от дължимата част от наемната цена.

3.„СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ООД не носи отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди на къмпингуващите посетители, регистрирани, като гости на Къмпинга, причинени от аварии, свързани с прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването, причина за което имат трети лица

4.„СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ООД не носи отговорност в случай на невъзможност да се ползва услугата, която предоставя и при нанесени имуществени и неимуществени вреди поради природни стихии, бедствия, бури, силен вятър, дъжд и др.

5.„СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ООД не носи отговорност за забравени, изгубени или откраднати оставени без надзор вещи на територията на къмпинга.

VIII. Уреждане на претенции

1.В случай на оплаквания и претенции от гостите на Къмпинга, въпреки грижата на добрия стопанин, полагана от „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД, същите се приемат на рецепцията на Къмпинга. Страните полагат усилия да уредят доброволно споровете помежду си.
2.„СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД дължи отговор по отправените към него жалби и оплаквания най-късно в двуседмичен срок.

IX. Приложимо право и компетентен съд

1.Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Общи условия и Правилника, представляващ неразделна част от тях, ще бъдат решавани, чрез водене на преговори, а при липса на възможност за постигане на споразумение от компетентния български съд. За неуредените с настоящите Общи условия и Правилника, представляващ неразделна част от тях, въпроси, се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.