ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Наемане на парцели на територията на къмпинг ЧЕРНОМОРЕЦ.

В къмпинг ЧЕРНОМОРЕЦ можете да наемете парцел за цял сезон. За летен сезон се счита периода от: 01.06.2020 г. до 31.10.2020 г. Парцелите за каравани на територията на къмпинга са разделени в три линии - първа линия, втора линия и трета линия.

I-ва линия: 5000 лв за цял сезон ( 2020 г. )
II-ра линия: 4500 лв за цял сезон ( 2020 г. )
III-та линия: 4000 лв за цял сезон ( 2020 г. )

ЦЕНИТЕ ВКЛЮЧВАТ:
- туристически данък;
- застраховка;
- достъп за едно превозно средство в къмпинга;
- сметоизвозване.

ЦЕНИТЕ НЕ ВКЛЮЧВАТ:
- Електрическо захранване. Всеки парцел разполага с индивидуален електромер. Заплаща се използваният ток, по цени на EVN, гр. Бургас.
- Водоснабдяване. Всеки парцел разполага с индивидуален водомер. Заплаща се използваното количество вода, по цени на ВиК, гр. Бургас.
- Използване на чадъри и шезлонги на плажа. Цената се заплаща както следва: Чадър - 6 лв / ден, Шезлонг - 6 лв / ден.

Няма лимит за броя на лицата, настанени в един парцел. За всяко лице, следва да бъде направена регистрация на рецепция, което изисква предоставяне на лични данни.

За валидна се счита резервация, която е направена през системата на сайта www.chernomorets.eu, за която има потвърждение от страна на “СЪНРАЙЗ БЛУ ЛАГУН“ ООД и за която има заплатено капаро.

За да бъде валидна резервацията Ви, следва да бъде заплатена сума в размер на 30% от общата сума. Плащането трябва да бъде извършено до три ( 3 ) работни дни, след като служител на “СЪНРАЙЗ БЛУ ЛАГУН“ ООД потвърди, че мястото, което клиентът желае е свободно и може да бъде наето.

Тридесет (30) дни след заплащането на капарото, клиентът е длъжен да заплати остатъка от 70% от сумата, дължима за наем.

Плащането на сумата за резервация, както и доплащането до пълния размер на таксата се осъществява само по банков път. Данните за заплащане при наемане на парцел в къмпинг ЧЕРНОМОРЕЦ са:

INFO HERE

Какво е РАЗРЕШЕНО и какво е ЗАБРАНЕНО на територията на къмпинг ЧЕРНОМОРЕЦ?

Да! В къмпинга се допускат домашни любимци ( кучета ), които следва да имат валиден паспорт и ваксини. Кучетата НЯМАТ право да се разхождат свободно в общите територии на къмпинга. При преминаване на общи територии, кучетата трябва задължително да бъдат на повод и с наморник за породите, над 15 кг. Отговорността за домашния любимец е изцяло на стопаните. При нарушение на горепосочените указания, се дължи санкция, според общите правила на къмпинга.

BBQ и скари, могат да бъдат използвани само на територията на наетия парцел. Строго забранено е паленето на открит огън, пускането на летящи фенери и използването на пиротехника на територията на къмпинга.

НЕ! Не се допускат палатки и мобилни къщи на територията на къмпинга, в това число и на наетия парцел.ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. Наемане на парцели на територията на къмпинг “ЧЕРНОМОРЕЦ”.

I-ва линия: 5000 лв за цял сезон ( 2020 г. )
II-ра линия: 4500 лв за цял сезон ( 2020 г. )
III-та линия: 4000 лв за цял сезон ( 2020 г. )

За летен сезон 2020 се счита: 01.06.2020 г. до 31.10.2020 г.I.А. Цените включват:

туристически данък;
застраховка;
достъп за едно превозно средство в къмпинга;
сметоизвозван.I.Б. В цената НЕ са включени:

- Електрическо захранване. Всеки парцел разполага с индивидуален електромер. Заплаща се използваният ток, по цени на EVN, гр. Бургас.
- Водоснабдяване. Всеки парцел разполага с индивидуален водомер. Заплаща се използваното количество вода, по цени на ВиК, гр. Бургас.
- Използване на чадъри и шезлонги на плажа. Цената се заплаща както следва: Чадър - 6 лв / ден, Шезлонг - 6 лв / ден.Осъществяването на резервация и заплащането за резервация означава, че всеки посетител е запознат и съгласен с общите условия и Правилник на къмпинг ЧЕРНОМОРЕЦ, които са достъпни на адрес: www.chernomorets.eu/obshti-uslovia и www.chernomorets.eu/pravilnikII. Условия за резервация:

За валидна се счита резервация, която е направена през системата на сайта www.chernomorets.eu, за която има потвърждение от страна на “СЪНРАЙЗ БЛУ ЛАГУН“ ООД и за която има заплатено капаро. За да бъде валидна резервацията Ви, следва да бъде заплатена сума в размер на 30% от общата сума. Плащането трябва да бъде извършено до три ( 3 ) работни дни, след като служител на “СЪНРАЙЗ БЛУ ЛАГУН“ ООД потвърди, че мястото, което клиентът желае е свободно и може да бъде наето.

30 дни след заплащането на капарото, клиентът е длъжен да заплати остатъка от 70% от сумата, дължима за наем.

В случай на анулиране на резервацията, сумата от авансовото плащане се връща само при условие, че анулирането е извършено 21 /двадесет и един дни/ след заплащане на капарото.

В случай на анулиране, след този срок, “СЪНРАЙЗ БЛУ ЛАГУН“ ООД задържа 100% от авансово платената сума.

Заплащането на капарото (30%) и остатъкът от сумата ( 70%) се извършва само по банков път.
БАНКОВА СМЕТКА:

При резервиране на парцел по банков път, в основанието за плащане следва да бъде посочен номер на резервацията, както и името на лицето, на което е направена резервацията.


Забранено е пренаемането и/или преотстъпване ползването на парцелите, притежание на “СЪНРАЙЗ БЛУ ЛАГУН“ ООД. Неизпълнението на това задължение е основание за едностранно, предсрочно прекратяване на наемното правоотношение от страна на „КЪМПИНГ ЧЕРНОМОРЕЦ“. След прекратяване на наемното правоотношение, правата на наемателя, в това число пребиваващи и гостуващи туристи, да държат и ползват наетата площ отпадат автоматично занапред. Достъпът им може да бъде ограничен, считано от датата на уведомлението за едностранно прекратяване на наемния договор, като платените вече суми не се възстановяват. Задържането им представлява прихващане на сумата за дължима неустойка, поради неизпълнението на договорните задължения. Уведомлението се поставя/залепя на съоръжението, ползвано от къмпингуващия. Във връзка с горното, със запознаването на Общите условия и Правилника за вътрешния ред, къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи декларират своето съгласие и не възразяват срещу правото на „КЪМПИНГ ЧЕРНОМОРЕЦ“ да изведе извън района на Къмпинга кемпера и/или караваната. С оглед даденото/декларирано съгласие за упражняване на това право от страна на Къмпинга, поведението на неговите служителите и/или наети лица не може да бъде прието за самоуправни действия, а представлява такова по тяхното предотвратяване.

Допускат ли се домашни любимци в къмпинга: ДА!
В къмпинга се допускат домашни любимци ( кучета ), които следва да имат валиден паспорт и ваксини. Кучетата НЯМАТ право да се разхождат свободно в общите територии на къмпинга. При преминаване на общи територии, кучетата трябва задължително да бъдат на повод и с наморник за породите, над 15 кг. Отговорността за домашния любимец е изцяло на стопаните. При нарушение на горепосочените указания, се дължи санкция, според общите правила на къмпинга.

Колко човека максимално могат да бъдат настанени на територията на един нает парцел?
Няма лимит за броя на лицата, настанени в един парцел. За всяко лице, следва да бъде направена регистрация на рецепция, което изисква предоставяне на лични данни.